Så ser en muskel ut i genomskärning


Så ser en muskel ut i genomskärning

Musklerna består av fiberknippen inneslutna i skyddande höljen, som kallas fasciklar. Dessa är i sin tur också hopbuntade i knippen. Det allra största knippet är själva muskeln. Därefter kommer de fasciklar som innehåller de långa, encelliga muskelfibrerna. Muskelfibrerna består av myofibriller, som i sin tur besår av myofilamentknippen, som är uppbyggda av sarkomerkedjor.

Muskelfiber

Det finns två sorters individuella muskelfibrer: typ 1 eller långsamma muskelfibrer, som är bäst anpassade för uthållighetsträning eftersom de får sin energi via syre från blodet, och typ 2, eller snabba muskelfi- brer, som är bäst anpassade för explosiva rörelser, får sin energi via lagrad glukos och utmattas snabbt.

Blodkärl

Kroppens blodkärl är en del av cirkulationssystemet och det finns tre olika typer: artärer, som transporterar syresatt blod från hjärtat, vener som transporterar syrefattigt blod tillbaka till hjärtat och kapillärer – de minsta blodkärlen, som sköter utbytet av näringsämnen och slaggprodukter mellan blodet och kroppens olika vävnader.

Sena

En stark bindväv som fäster muskeln vid skelettet.

Epymysium

Den yttre muskelhinnan som består av bindväv och innesluter hela muskeln.

Endomysium

En hinna bestående av bindväv som innesluter en individuell muskelfiber och som också innehåller kapillärer (små blodkärl) och nerver.

Perimysium

En hinna bestående av bindväv som innesluter allt från tio upp till hundratals muskelfibrer och bildar en fascikel.

Fascikel

Ett knippe bestående av flera muskelfibrer.

Myofilament

Musklernas minsta fiberknippen.

Rösta

0 poäng
Upvote Downvote

+ Det finns inga kommentarer

Lägg till din egna